Rejestracja i dane

Serwis nie pobiera żadnych danych osobowych, rejestracja w serwisie przenosi do serwisu docelowego, firmy zewnętrznej strony losowej z kampanii affilacyjnej. 

Niepożądane treści

W naszym serwisie nie znajdziecie treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Na tej stronie nie znajdziesz treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia anonsów niezgodnych z naszym regulaminem oraz posiadające w swojej treści,tytule linki czy inne podobne tego typu rzeczy.

Odpowiedzialność

Informujemy, że wstawiając anons na naszym portalu Twoje dane min. numer telefonu, adres e-mail oraz zdjęcie będzie widoczne przez wszystkich użytkowników przeglądających nasz serwis. 

Serwis internetowy nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) udostępniane przez Użytkowników strony Landing Page - poznajemy.eu. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Serwis będzie kierował je niezwłocznie do Usługobiorcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treści, a Usługobiorca przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Serwis internetowy.

Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Usługobiorca dobrowolnie je rozpowszechnia. Serwis internetowy nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. 

W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Usługobiorcę, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Serwis internetowy nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

Wszelkie uwagi, skargi prosimy kierować na adres mailowy: banetbrimas@interia.pl. Odpowiemy w ciągu 24h.